A Modix online értékesítés általános feltételei

A Modix online értékesítés általános feltételei

 1. Meghatározások

A Megállapodás alkalmazásában az alábbiakban felsorolt ​​kifejezések mindegyikét úgy kell tekinteni, mint amelyek a hozzájuk rendelt jelentéssel rendelkeznek:

 1.1.Szerződés – az adásvételi szerződés.

 1.2. Összeszerelés – Rendszerek összeállítása.

 1.3. Vevő – az a fél, akinek a Tétel eladásra kerül, mivel az említett fél a PO-ban azonosítja magát.

 1.4. Fogyóanyag – minden olyan anyag, amely a Rendszer működése során elfogy.

 1.5. Lebomló – minden olyan Alkatrész, amely az Üzemeltetés során a rendeltetésszerű használat során elhasználódik.

 1.6.Kézbesítés – az ÁSZF szerint ‎ 6.

 1.7.ÁSZF / ÁSZF – a jelen dokumentumban szereplő minden / egyes / összes rendelkezés, az esettől függően, amelyeket a Modix időről időre frissíthet.

 1.8.Import – a Tétel behozatala a Vevő területére/területeire.

 1.9. Jelzés – a Modix vagy a Rendszer márkaneve, neve, logója és/vagy védjegye, az esettől függően.

 1.10. Üzemeltetési utasítás – utasítások, beleértve, korlátozás nélkül, a Kézikönyvet.

 1.11. Tétel – Rendszer vagy alkatrész.

 1.12.Kit – Operációs rendszerbe összeszerelhető Alkatrészkészlet. A készlet nem tartalmaz fogyóeszközöket.

 1.13. Licenc – a Szerződés feltételei, amelyek a Vevőnek a Tételhez fűződő jogaira vonatkoznak.

 1.14.Kézikönyv – Modix kézikönyve a vonatkozó rendszer üzemeltetéséhez, rendszeres karbantartásához és időszakos karbantartásához.

 1.15.Modix – Modix Modular Technologies Ltd..

 1.16. Irodai nyitva tartás – 09:00-18:00 GMT+3 munkanapokon. vasárnap-csütörtök.

 1.17. Üzemeltetés – a Rendszer rendeltetésszerű használata és rendszeres karbantartása.

 1.18. Üzemeltetési oldal – az a webhely, amelyet a Vevő a Rendszer üzemeltetésének helyszíneként jelöl meg.

 1.19.Rész – a Rendszer minden része.

 1.20.Felek – Modix és Vevő együtt.

 1.21. Fél – Modix és Vevő.

 1.22.Időszakos karbantartás – a Rendszer időszakos karbantartása a Modix utasításai szerint.

 1.23.PO – a Vevő által a Modix részére a Weboldalon kijelölt űrlapon keresztül benyújtott vásárlási megrendelés.

 1.24.PO Confirmation – a PO megerősítése, amelyet a Modix küld el a Vevőnek.

 1.25. Ár – a Weboldalon a Tételhez a PO megkötésekor hozzárendelt ár.

 1.26. Rendszeres karbantartás – a Rendszerek Vevő általi rutinszerű karbantartása a Modix utasításai szerint.

 1.27. Szabályozás – a Szerződésre vonatkozó bármely előírás, beleértve korlátozás nélkül az Értékesítést, Importálást és Üzemeltetést.

 1.28. Eladás – egy árucikk vagy alkatrész Modix általi eladása a Vevő számára, amelyet a Vevő kezdeményez a Weboldalon erre a célra kijelölt űrlapon.

 1.29. szakasz – a Szerződés egyik szakasza.

 1.30. Támogatás – Vevő támogatása a rendszerek használatában, üzemeltetésében vagy rendszeres karbantartásában.

 1.31. Támogatási kérelem – Vevő támogatási kérelme a Modix-tól.

 1.32.Rendszer – a Vevőnek összeszerelve vagy készletként értékesített rendszer, minden alkatrészével együtt.

 1.33. Harmadik féltől származó alkatrész – minden Eladás tárgya, de nem a Modix által gyártott alkatrész.

 1.34.Webhely – A Modix honlapja: www.modix3d.com

 1.35. Munkanap – munkanapnak minősülő nap azon a területen, amelyen a Modix, vagy a megbízásából bárki elvégzi a vonatkozó műveletet.

 2.Interpretáció

 2.1.A Szerződésben nem definiált kifejezések jelentése megegyezik az iparágban általánosan használt kifejezésekkel.

 2.2. A különböző szakaszok vagy ÁSZF-ek címe vagy címe kizárólag a hivatkozás megkönnyítését szolgálja, és nem tekinthető semmilyen célnak a Szerződés rendelkezéseinek módosítására, magyarázatára vagy értelmezésére.

 2.3. Hivatkozások bármely megállapodásra, jogszabályra, rendeletre vagy rendeletre, ideértve azok bármely módosítását vagy azok teljes vagy részleges helyettesítését.

 2.4. A Szerződést alkotó dokumentumok közötti ellentmondások vagy eltérések esetén a következő fontossági sorrendet kell alkalmazni:

 a.A PO megerősítése;

 b.Ezek az ÁSZF-ek;

 c.A PO;

 3.Az adásvételi szerződés

 3.1.Az eladást a Vevő kezdeményezi a Modix felé benyújtott PO-nak a Weboldalon megadott űrlapon keresztül.

 3.2. Amikor a Modix elküldi a Vevőnek a megfelelő PO-visszaigazolást, a Szerződés hatályba lép.

 3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a PO visszaigazolása a következőkben térhet el a PO-tól:

 a. Szállítási idő, különös tekintettel azokra a Tételekre, amelyek egy vagy több Harmadik Fél alkatrészei, vagy azokat tartalmazzák.

 b.A harmadik fél, amely egy vagy több harmadik féltől származó alkatrészt gyárt.

 c. Az egyes tételek származása.

 d. Szállítási mód.

 e. 

 3.4. Az adásvételi szerződés a következő dokumentumokat tartalmazza a következő sorrendben:

 a.A PO megerősítés.

 b.Ezek az ÁSZF-ek.

 c. Útmutató dokumentumok és egyéb, a Szerződésben és a Weboldalon említett dokumentumok az adott cikkre vonatkozóan.

 d.A PO.

 3.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Modix nem garantálja, hogy a Tételek vagy Alkatrészek a legfejlettebb vagy legújabb modellek legyenek.

 4. Rendelet

 4.1. A Vevő köteles beszerezni és az Üzemeltetés ideje alatt megőrizni minden, a jelen Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges engedélyt, és be kell tartania az összes vonatkozó vonatkozó előírást.

 4.2. Minden regisztrációs, legalizálási és fordítási költség a Vevőt terheli.

 4.3. A Modix nem garantálja, hogy az Alkatrészek, Rendszerek, azok Importálása vagy Üzemeltetése megfelel a vonatkozó szabályozásnak, és a Vevő ezennel visszavonhatatlanul lemond a Modix-szal szembeni minden olyan igényéről, amely szabályozási kérdésekből ered.

 5. A vevő további nyilatkozatai és kötelezettségei

 5.1. A Vevőnek bőven volt lehetősége minden egyes Tétel alapos vizsgálatára, ezt megtette és az igényeinek megfelelőnek találta.

 5.2. A Vevő rendelkezik minden szükséges erőforrással a cikk vagy alkatrész importjához, összeszereléséhez és üzemeltetéséhez, korlátozás nélkül beleértve az emberi erőforrásokat, a műszaki képességeket, a know-how-t és a tapasztalatot, a segédprogramokat és eszközöket.

 5.3. A vevő köteles betartani az összes utasítást, beleértve a következőket:

 a. A műveleti hely módosításait minden művelet előtt el kell végezni.

 b.Az Üzemeltetés eljárásai és feltételei.

 5.4. Minden szóbeli vagy írásbeli utasítást angol nyelven kell megadni.

 5.5. Vevő tudomásul veszi, hogy a Modix nem szállít szoftvert a Tételhez.

 5.6. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni a Modix-ot a Modix szellemi tulajdonjogainak a Vevő által tudomására jutott, a Rendszerekkel kapcsolatos bármely megsértéséről. A Vevő köteles a Modix kérésére és költségére segíteni a Modixot minden olyan intézkedésben, amelyet a Modix szükségesnek ítél szabadalmai és védjegyei megsértésének megállítása érdekében.

 6.Szállítás

 6.1. A felek eltérő megállapodása hiányában –

 a. A tételt és/vagy az alkatrészeket a vevőnek a DDU üzemeltetési helyén kell kézbesíteni (Incoterms 2000).

 b. A tételt és/vagy az alkatrészeket azután szállítják ki, hogy a Modix megkapta a vonatkozó árat teljes egészében.

 6.2. A Modix nem vállal felelősséget a Szállítás olyan késéséért, amely a harmadik féltől származó alkatrészek Modix részére történő szállításának késedelméből ered.

 6.3. A Modix nem vállal felelősséget a Szállítás olyan késéséért, amely harmadik fél logisztikai szolgáltatásainak késedelméből ered.

 6.4. A Vevő késedelméből eredő Szállítási késedelem a Vevő kockázatára, felelősségére és költségére történik.

 6.5. A Modix nem köteles továbbra is szállítani és értékesíteni olyan Rendszereket, amelyeket már nem ő gyárt.

 7.Assembly

 7.1. Amennyiben a Rendszert készletben szállítják, a Vevő köteles a Rendszert a Modix által biztosított összeszerelési kézikönyvnek megfelelően összeszerelni.

 7.2.Az Összeszerelést a Műveleti Helyszínen kell végrehajtani.

 8. Licenc

 8.1. A Vevőt megilleti a nem kizárólagos, át nem ruházható, jogdíjmentes, állandó, korlátozott jog a Rendszer rendeltetésszerű használatára, valamint a Rendszer részét képező részek kizárólag a Vevő üzleti tevékenysége céljából történő üzemeltetésére, és a Szerződés feltételeinek megfelelően. Megegyezés.

 8.2. A Rendszert vagy annak részeit semmilyen módon nem teheti elérhetővé harmadik fél számára a harmadik fél üzleti tevékenysége során történő felhasználás céljából; 

 8.3. A Modix semmiféle felfedezés, találmány, szabadalom, üzleti titok, szerzői jog vagy más szellemi tulajdon formájához kapcsolódó jogot nem engedélyez vagy átruház. 

 9.Support

 9.1. Minden támogatási kérelemnek világos és pontos leírást kell tartalmaznia a Vevő problémáiról.

 9.2. Minden támogatási kérelmet e-mailben kell elküldeni a Modixnak, vagy a Webhelyen található megfelelő űrlapon keresztül, ha elérhető.

 9.3. A Modix e-mailben támogatja a Vevőt a munkaidőben. A Támogatást az adott Támogatási Igény tényleges kézhezvételétől számított 5 (öt) Munkanapon belül kell megadni.

 9.4. A Modix nem nyújt támogatást a rendszer testreszabásához.

 10. Árak és fizetési feltételek

 10.1. Az ár nettó, és nem tartalmaz semmilyen adót vagy díjat.

 10.2.Amennyiben az Eladás a Modix által többletadó fizetéséhez kötött (ideértve korlátozás nélkül az áfát és a vételi adót), az Ár a pótadó összegével megemelkedik.

 10.3. Minden fizetés történhet: elektronikus átutalással a Modix PO Visszaigazolásban megadott számlájára a Weboldalon meghatározott pénznemben, szabadon átruházható, vagy online hitelkártyás fizetéssel a Modix honlapján

 10.4. A tulajdonjog átadása ellenére a Modix óvadékot tart fenn a Vevőnek leszállított összes Modix Tételre mindaddig, amíg a Vevőtől esedékes összes összeget maradéktalanul meg nem kapja a Modix. A Modix rendelkezik a biztosított fél összes jogával, az összes hasonló joggal a vonatkozó jogszabályok értelmében a Modix biztonsági érdekeinek védelme érdekében.

 10.5. Ha a Termék előállítási vagy szállítási költsége megnövekszik a PO Visszaigazolás és a Szállítás között, a Modix jogosult a Vevő előzetes írásbeli értesítése után módosítani az árakat. Az említett értesítésben meg kell határozni az emelés jellegét.

 11.Warranty

 11.1. A Modix garantálja, hogy a Szállítás időpontjában és az azt követő 12 (tizenkét) hónapig az Alkatrészek a leírt típusú és minőségűek lesznek.

 11.2. Ha bármilyen gyártási vagy anyaghiba jelenik meg az Alkatrészekben, a Vevő köteles értesíteni a Modixot a meghibásodásról, és a meghibásodott alkatrészeket a Vevő költségére és kockázatára elküldeni a Modixnak. A Modix az értesítés és a meghibásodott Alkatrészek kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül megjavítja vagy kicseréli a meghibásodott Alkatrészt, és elküldi a Vevőnek.

 11.3. A garancia az Alkatrészek megfelelő szállításától, tárolásától és üzemeltetésétől függ, és nem terjed ki:

 a. Olyan károk, amelyek abból erednek, hogy az alkatrészeket nem képesített és/vagy illetéktelen személy kezelte.

 b.A Modix előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül módosított alkatrészek, vagy amelyek fizikai igénybevételnek, helytelen használatnak, jogosulatlan használatnak, hanyagságnak vagy balesetnek voltak kitéve, vagy amelyeket nem megfelelően tároltak;

 c.Az alkatrészek hibái, amelyek a Modix általi szállítást követően keletkeztek; vagy

 d. A Vevő vagy mások által okozott, vagy a Vevő magatartásából, működéséből vagy teljesítményéből közvetlenül vagy közvetve abból eredő vagy annak tulajdonítható hibák.

 e. nem rendeltetésszerű használat és/vagy a kezelési utasítás be nem tartása.

 f.a Vevő személyre szabása vagy nem megfelelő használata

 11.4. Ez a garancia nem vonatkozik az ellenkezőjére, a lebomló anyagokra és/vagy a harmadik féltől származó alkatrészekre. A nem lebomló, harmadik féltől származó alkatrészekre az adott beszállító által a megfelelő Harmadik féltől származó alkatrészre vonatkozó garancia vonatkozik, ha egyáltalán van ilyen.

 11.5. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKÉRE, A JELEN ÁSZF-BEN BIZTOSÍTOTT GARANCIA KIVÉTELÉVEL ‎ 11 KIFEJEZETTEN, A MODIX MINDEN GARANCIA KIFEJEZETT VAGY KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT, SZÓBELI NYILATKOZAT, ÍRÁSBIZTOSÍTÁS ELADHATÓSÁG VAGY BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG. BIZONYOS JOGHATÓSÁGOKBAN AZ IDŐRŐL HATÁLYOS TÖRVÉNYEK GARANCIÁKAT TERVEZHETNEK, AMELYEK NEM, VAGY CSAK KORLÁTOZOTT MÉRTÉKÉRE KIZÁRHATÓK, ÉS EZT A SZERZŐDÉST AZ ÁLLAMOKBAN ALKALMAZOTT ALKALMAZÁSRA KELL OLVASNI. A VÁSÁRLÓ FELELŐS A JELEN ÁSZF-BEN KIFEJEZETTEN BIZTOSÍTOTT GARANCIÁN KÍVÜL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETT, KIFEJEZETT VAGY A TÖRVÉNY MŰKÖDÉSÉBŐL BÁRMELY GARANCIAÉRT ‎ 11.

 12. A Modix szellemi tulajdona

 12.1. A Modix jelzései és a rendszer jelzései a Modix kizárólagos tulajdonát képezik, és mindenkor azok lesznek.

 12.2. A vevő nem használhatja fel a Modix jelzéseit, kivéve a rendeltetésszerűen.

 12.3. A Vevő nem távolíthatja el és nem engedheti eltávolítani a Modix jelzését egy tételről.

 12.4. A Vevő sem közvetlenül, sem közvetve nem másolhat, fejthet vissza, nem bonthat szét, nem fejthet vissza, reprodukálhat, dekompilálhat, szétszerelhet, nem módosíthat, sokszorosíthat, nem hozhat létre származékos művet, vagy más módon nem manőverezhet vagy hajthat végre hasonló műveleteket, és nem engedélyezheti másnak ilyen műveletek végrehajtását bármely Rendszeren vagy Alkatrészen.

 13.Kártalanítás

 13.1. A Vevő köteles megvédeni, kártalanítani és ártalmatlanná tenni a Modixot minden felelősséggel, kárral, veszteséggel, költséggel és kiadással szemben (kivéve a véletlen és közvetett károkat), beleértve korlátozás nélkül a személyi sérülést, amelyet bármilyen cselekmény okozott. vagy a Vevő mulasztásai a Tételek Importálásával, tárolásával, Üzemeltetésével vagy bármely egyéb rendelkezésével kapcsolatban.

 13.2. A Modix semmilyen esetben sem felelős, és a Vevő nem vállal felelősséget a Rendszerrel kapcsolatos kifejezett vagy hallgatólagos kijelentésekért vagy szavatosságért, amelyet a Vevő vagy adott. annak bármely alkalmazottja vagy szolgáltatója, és amelyet a Modix nem adott kifejezetten írásban.

 14. A felelősség korlátozása

 14.1. A garanciális rendelkezésekre is figyelemmel, a Vevő ezennel lemond bármely Tételre vonatkozó meglévő és/vagy jövőbeni igényéről.

 14.2. A Modix teljes összesített felelőssége a tervezésből, fejlesztésből, gyártásból, értékesítésből, szállításból, viszonteladásból, javításból, cseréből, használatból vagy használatból eredő szerződésből, jogellenes károkozásból (beleértve az egyedüli vagy egyidejű hanyagságot) vagy a törvényből eredő követelésekkel kapcsolatban. a Rendszerek vagy a Rendszerek általi megsértése esetén nem haladhatja meg a követelést megalapozó Tétel(ek)re jutó Ár 50%-át (ötven százalékát).

 14.3. A Modix semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen különleges vagy következményes kárért, függetlenül attól, hogy a Modix egyedüli vagy egyidejű hanyagsága vagy más módon okozták, beleértve, de nem kizárólagosan, a munkával, rezsiköltségekkel, szállítással, telepítéssel kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat, vagy a Rendszerek vagy helyettesítő létesítmények vagy ellátási források eltávolítása.

 15. Vis Maior

 15.1. Vis maiornak kell tekinteni: munkaügyi vitákat és minden egyéb olyan körülményt, amely a Modix hatáskörén kívül esik, mint például katonai akció, polgári zavargások, mozgósítás, zavargások, tűz, robbanás, árvíz, tiltás, általános anyag-, üzemanyag-, áramhiány és szállítás, balesetek és kormányzati intézkedések, mind olyan mértékben, amilyen mértékben az említett körülmények akadályozzák a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését.

 15.2. Ha bármilyen vis maior körülmény miatt a Szerződés teljesítése elfogadható időn belül lehetetlenné válik, a Modix jogosult a Szerződést írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal felmondani.

 15.3. A fizetési kötelezettségeket vis maior nem terheli.

 16. Felmondás

 16.1. A Szerződést bármelyik fél azonnal felmondhatja, ha a másik fél:

 a.Lényegesen megszegi a Szerződésben foglalt kötelezettségeket vagy rendelkezéseket, feltéve, hogy ha a szerződésszegés orvosolható, a Szerződés nem szűnik meg, ha a másik fél a szerződésszegést az Ügyfél által küldött írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül orvosolta. felmondó fél.

 b.Csalást vagy bármely más jogellenes cselekményt vagy mulasztást követ el a Szerződéssel kapcsolatban vagy azt befolyásolja.

 c.A hitelezői javára engedményezést hajt végre, vagy csődgondnok kijelölését kéri, vagy felszámolás alá kerül.

 16.2. A Szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti a Feleket az akkor függőben lévő kötelezettségeik teljesítése alól, és nem feltételezi a korábban szerzett felelősségük megszűnését vagy megszűnését.

 

 17. Vissza

 17.1.A Vásárló a bontatlan termékeket eredeti csomagolásban az átvételtől számított 14 napon belül visszaküldheti. Ha 14 vagy több nap eltelt a kézhezvétel óta, nem áll módunkban a teljes visszatérítést felajánlani.

 

 17.2. A vevőnek fel kell vennie a kapcsolatot a Modix-szal a visszaküldési cím megerősítése érdekében. A kérelemnek tartalmaznia kell a visszaküldési kérelem indokát és az eredeti csomagolásban lévő termékek fényképét. A vevőt terheli a visszaküldés költsége.
A tételeket a Modix által biztosított visszatérítési visszaigazolástól számított 14 napon belül küldjük el.

 17.3. A tételek felbontása és/vagy felhasználása után a Modix kizárólagos döntése, hogy elfogadja-e a visszatérítési kérelmeket. A vásárlóknak teljes mértékben együttműködniük kell a Modix támogatásával, mielőtt visszatérítési kérelmet nyújtanának be nyitott/használt termékekre.       

 17.4. A Vevő által a Modix írásos visszaküldési engedélye nélkül végrehajtott visszaküldések jogosulatlan visszaküldésnek minősülnek („Jogosulatlan visszaküldés”). A jogosulatlan visszaküldéseket nem térítjük vissza.

 17.5. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az összes visszatérítés NEM TARTALMAZZA a szállítási és/vagy egyéb díjakat, például a futártranzakciót vagy a vámokat, tarifákat, adókat és illetékeket. A raktári feltöltési díjak levonásra kerülnek a visszatérítés teljes összegéből.

 17.6.Nem kérhet visszatérítést, ha elmulasztja a vámkezelést, vagy elmulasztja vagy megtagadja termékeinek átvételét, aminek következtében a termékeket a vámhivatal visszaküldi vagy megsemmisíti. A vevők fizetik a tételeknek a küldemény helyére történő visszaküldéséért járó díjat és az új szállítási költségeket.

 17.7.A visszaküldött termék kézhezvételét követően azt teljes körűen megvizsgáljuk, és 10-15 munkanapon belül e-mailben értesítjük, hogy jogosult-e a visszaküldésre. Ha jogosult visszaküldésre, az eredeti fizetési mód szerint térítjük vissza.

 17.8. A visszatérítési jóváírás feldolgozási ideje a fizetési módtól függően változhat. A hitelkártyás visszatérítések 14-20 munkanapba telhetnek, mire megjelennek a fiókjában, míg a vezetékes banki átutalások gyorsabbak lehetnek.

 

 18. Feladat

 18.1. A Modix előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő sem a Szerződést, sem a Szerződéshez fűződő jogokat vagy érdekeltségeket nem ruházhatja át vagy nem ruházhatja át más módon sem egészben, sem részben.

 18.2. A Modix átruházhatja a Szerződést vagy a Szerződésben foglalt bármely jogot vagy érdekeltséget bármely kapcsolt félre.

 19.Közlemények

 19.1. Minden hivatalos értesítés, kérés, beleegyezés és egyéb közlés bármelyik Félnek megfelelőnek tekintendő, ha azokat személyesen kézbesített írásos okiratban, expressz futárral (például DHL vagy UPS) küldött levélben, vagy ajánlott levélben tartalmazzák. az adott Félnek címezve a következő címen, vagy olyan más címen, amelyet az adott Fél a továbbiakban írásban jelöl ki a másik félnek a jelen rendelkezésnek megfelelően.

 a.Modix címe – Tuval 15, Ramat Gan, Izrael

 b.Vevő címe – a PO-ban meghatározottak szerint.

19.2. Minden ilyen hivatalos értesítést, kérelmet, hozzájárulást és egyéb közlést kézbesítettnek kell tekinteni (i) személyes kézbesítés esetén, vagy a kézbesítés napján (kivéve, ha ez a nap nem munkanap az ország joghatóságában). átvételét, amely esetben a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek, és (ii) ajánlott küldemény esetén a feladást követő tizedik munkanapon. 

 20.Lemondás

 20.1.Az a tény, hogy a Modix egyszer vagy többször elmulasztja bármely jogának gyakorlását vagy bármely olyan intézkedés megtételét, amelyre jogosult, nem értelmezhető az ilyen jog gyakorlására vagy egy későbbi időpontban történő megtételére vonatkozó jogáról való lemondásként.

 21. Elválaszthatóság

 21.1. Ha a Szerződés bármely szakaszát vagy annak bármely részét teljesen vagy részben semmisnek vagy semmisnek nyilvánítják, mert ellentétes a hatályos jogszabályokkal, akkor az adott rendelkezést úgy kell tekinteni, hogy az nem szerepel benne, és a Szerződés a többi tekintetében érvényben marad. feltételei, kivéve, ha a Szerződés érvényessége a kérdéses rendelkezéstől függ, vagy annak elmulasztása a Felek kölcsönös jogai és kötelezettségei egyensúlyának lényeges sérelmét jelenti.

 22.A felek függetlensége

 22.1. A Szerződés egyetlen rendelkezése sem képez vagy értelmezhető úgy, hogy hozzon létre vegyes vállalatot, pooling megállapodást, partnerséget vagy bármilyen formális üzleti szervezetet. 

 22.2. A Felek mindenkor független szerződő felek maradnak, és egyik fél sem jár el a másik megbízottjaként.

 22.3. A Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy előírja a mindkét fél erőfeszítéseiből származó nyereség vagy veszteség megosztását.

 23.Vitarendezés

 23.1. A Szerződésre és a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitára, ellentmondásra vagy követelésre, beleértve a létezésével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket, az ország törvényei vonatkoznak, és azokkal összhangban kell értelmezni. Izraelt a kollíziós rendelkezések figyelmen kívül hagyásával.

 23.2. A Szerződéssel vagy a Felek között fennálló üzleti kapcsolattal kapcsolatban felmerülő, bármilyen jogi alapon felmerülő vita a Tel-Aviv-i (Izraeli) illetékes bíróságának kizárólagos joghatósága alá tartozik, amelyhez a Vevő beleegyezik, a rendelkezések figyelmen kívül hagyásával. megfelelő fórumról.

 23.3. A jogerős ítélet annak a Félnek az országában végrehajtható, amely ellen végrehajtják, minden olyan országban, ahol az adott Fél üzleti tevékenységet folytat, és minden olyan országban, ahol az itt eladott Rendszerek a Rendszerhasználók rendelkezésére állnak.

 23.4. Vevő tudomásul veszi, hogy a kártérítés önmagában nem biztos, hogy megfelelő jogorvoslat, és hogy a Modix jogorvoslatot kaphat, ha a Vevő az adott területen megszegi a jelen szerződés feltételeit.

 24. Teljes megállapodás és módosítás

 24.1. A Megállapodás tartalmazza a Felek közötti teljes egyetértést a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatban, és hatályon kívül helyez és hatályon kívül helyez minden korábbi és egyidejű írásbeli vagy szóbeli tárgyalást és megállapodást közöttük a tárgyra vonatkozóan.

 24.2. A Szerződés csak írásban módosítható, mindkét fél aláírásával.